Hominum causa omne ius constitutum sit
Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.

Adwokat Karolina Tuziemska jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Studia ukończyła z wyróżnieniem. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała już od czasu studiów, współpracując z wykwalifikowanymi podmiotami oferującymi pomoc prawną. Właściciel i osobą zarządzająca Kancelarią Adwokacką, która swoją siedzibę ma w Opolu Lubelskim przy ul. Stary Rynek 42. Adwokat Karolina Tuziemska reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, organami i sądami administracyjnymi oraz przed organami ścigania. Prowadzi blog poruszający zagadnienia z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz cywilnego. Biegle posługuje się językiem angielskim.