Hominum causa omne ius constitutum sit
Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.